Търсене

Описание Сграда Етаж Площ Tип Статус
Апартамент 1 дн.с кухн.бокс; сп.; веранда;баня-wc;килер 1 1 81.22 1 спалня Продаден
Апартамент 2 дн.с кухн.бокс; сп.; веранда; баня-wc; 1 1 79.00 1 спалня Продаден
Апартамент 6 дн.с кухн.бокс; спалня; тераса;баня-wc;килер 1 2 76.83 1 спалня Продаден
Апартамент 7 дн.с кухн.бокс; спалня; тераса;баня-wc 1 2 73.71 1 спалня Продаден
Апартамент 8 дн.с кухн.бокс; спалня;2тераси;баня-wc;килер 1 2 80.13 1 спалня Продаден
Апартамент 11 дн.с кухн. бокс; сп; тераса; баня- wc; килер 1 3 76.83 1 спалня Продаден
Апартамент 12 дн.с кухн. бокс; сп.; тераса; баня- wc; 1 3 73.71 1 спалня Продаден
Апартамент 13 дн.с кухн.бокс; сп.; 2 тераси; баня-wc; килер 1 3 80.13 1 спалня Продаден
Апартамент 15 дн.с кухн.бокс;сп.; баня - wc ; килер; тераса 1 3 72.46 1 спалня Продаден
Апартамент 17 дн. с кухн.бокс; сп.; тер.; баня- WC; килер 1 4 76.83 1 спалня Продаден
Апартамент 18 дн. с кухн.бокс;сп.; тер.; баня- WC 1 4 73.71 1 спалня Продаден
Апартамент 21 дн.с кухн.бокс; сп.; баня - wc ; килер; тераса 1 4 72.46 1 спалня Продаден
Апартамент 3 дн.с кухн.бокс; 2сп.; вер-да;баня-wc;wc;килер 1 1 131.15 2 спални Продаден
Апартамент 4 I-во ниво:59.21 дн.с кухн.бокс;пер.;килер веранда; баня-wc; II-ро ниво: 65.30 2сп.; 2баня-wc; дреш.; тер. 1 1 162.01 2 спални Продаден
Апартамент 5 днев.с кухн.бокс; 2сп.; 2 вер.; баня-wc;wc 1 1 141.69 2 спални Продаден
Апартамент 9 дн.с кухн.бокс; 2сп.; тераса; баня-wc;wc;килер 1 2 102.54 2 спални Продаден
Апартамент 10 дн.с кухн.бокс; 2сп.; 2 тераси; баня-wc;wc; 1 2 112.44 2 спални Продаден
Апартамент 14 дн. с кухн.бокс; 2сп.;тераса; баня-wc; wc; килер 1 3 102.54 2 спални Продаден
Апартамент 16 дн. с кухн.бокс; 2сп.; 2 тераси; баня-wc; wc; 1 3 112.44 2 спални Продаден
Апартамент 19 дн.с кухн.бокс; сп.; 2 тер.; баня-WC; килер 1 4 80.13 2 спални Продаден
Апартамент 20 дн. с кухн.бокс; 2 сп.; тер.; баня-wc; wc; килер 1 4 102.54 2 спални Продаден
Апартамент 22 дн. с кухн.бокс; 2 спални; 2тераси; баня- wc; wc 1 4 112.44 2 спални Продаден
Паркомясто 11 1 0 29.42 Паркомясто Продаден
Паркомясто 12 1 0 31.92 Паркомясто Продаден
Гараж 1 1 0 40.49 гараж Продаден
Гараж 2 1 0 71.67 гараж Продаден
Гараж 3 1 0 55.85 гараж Продаден
Гараж 4 1 0 76.34 гараж Продаден
Гараж 5 1 0 38.93 гараж Продаден
Гараж 6 1 0 36.41 гараж Продаден
Гараж 7 1 0 47.62 гараж Продаден
Гараж 8 1 0 47.62 гараж Продаден
Гараж 9 1 0 36.41 гараж Продаден
Гараж 10 1 0 36.41 гараж Продаден
Апартамент 1 дн.с кухн.бокс; сп.;веранда;баня-wc;килер 2 1 81.22 1 спалня Продаден
Апартамент 2 дн.с кухн.бокс; сп.;веранда;баня-wc; 2 1 79.00 1 спалня Продаден
Апартамент 6 дн.с кухн.бокс; спалня;тераса;баня-wc;килер 2 2 76.83 1 спалня Продаден
Апартамент 7 дн.с кухн.бокс; спалня;тераса;баня-wc 2 2 73.71 1 спалня Продаден
Апартамент 8 дн.с кухн.бокс; спалня;2тераси;баня-wc;килер 2 2 80.13 1 спалня Продаден
Апартамент 11 дн.скухн.бокс;сп;тераса;баня-wc;килер 2 3 76.83 1 спалня Продаден
Апартамент 12 дн.скухн.бокс;сп.;тераса;баня-wc; 2 3 73.71 1 спалня Продаден
Апартамент 13 дн.скухн.бокс;сп.;2тераси;баня-wc;килер 2 3 80.13 1 спалня Продаден
Апартамент 15 дн.скухн.бокс;сп.;баня-wc ;килер;тераса 2 3 72.46 1 спалня Продаден
Апартамент 17 дн.скухн.бокс;сп.;тер.;баня-WC;килер 2 4 76.83 1 спалня Продаден
Апартамент 18 дн.скухн.бокс;сп.;тер.;баня-WC 2 4 73.71 1 спалня Продаден
Апартамент 21 дн.скухн.бокс;сп.; баня-wc ;килер;тераса 2 4 72.46 1 спалня Продаден
Апартамент 3 дн.с кухн.бокс; 2сп.;вер-да;баня-wc;wc;килер 2 1 131.15 2 спални Продаден
Апартамент 4 I-вониво:59.21 дн.с кухн.бокс;пер.;килер веранда;баня-wc; II-рониво:65.302сп.;2баня-wc; дреш.;тер. 2 1 162.01 2 спални Продаден
Апартамент 5 днев.с кухн.бокс; 2сп.;2вер.;баня-wc;wc 2 1 141.69 2 спални Продаден
Апартамент 9 дн.с кухн.бокс; 2сп.;тераса;баня-wc;wc;килер 2 2 102.54 2 спални Продаден
Апартамент 10 дн.с кухн.бокс; 2сп.;2тераси;баня-wc;wc; 2 2 112.44 2 спални Продаден
Апартамент 14 дн.скухн.бокс;2сп.;тераса;баня-wc;wc;килер 2 3 102.54 2 спални Продаден
Апартамент 16 дн.скухн.бокс;2сп.;2тераси;баня-wc;wc; 2 3 112.44 2 спални Продаден
Апартамент 19 дн.скухн.бокс;сп.;2тер.;баня-WC;килер 2 4 80.13 2 спални Продаден
Апартамент 20 дн.скухн.бокс;2сп.;тер.;баня-wc;wc;килер 2 4 102.54 2 спални Продаден
Апартамент 22 дн.скухн.бокс;2спални;2тераси;баня-wc;wc 2 4 112.44 2 спални Продаден
Паркомясто11 2 0 29.42 Паркомясто Продаден
Паркомясто12 2 0 31.92 Паркомясто Продаден
Гараж1 2 0 40.49 гараж Продаден
Гараж2 2 0 71.67 гараж Продаден
Гараж3 2 0 55.85 гараж Продаден
Гараж4 2 0 76.34 гараж Продаден
Гараж5 2 0 38.93 гараж Продаден
Гараж6 2 0 36.41 гараж Продаден
Гараж7 2 0 47.62 гараж Продаден
Гараж8 2 0 47.62 гараж Продаден
Гараж9 2 0 36.41 гараж Продаден
Гараж10 2 0 36.41 гараж Продаден